Black Rhino York

Leveres i følgende boltsirkler:

5x114,3mm (Jeep)

5x120mm (VW Amarok)

5x5 (5x127mm Jeep)

6x120mm

6x135mm

6x5,5 (6x139,7mm)