Muttere - standard lengde

Lengen oppgitt er totallengde på mutteren.