Muttere 34mm

Lengen oppgitt er totallengde på mutteren.